Transparència

A la Fundació Habitatge Social apostem per la transparència i la bona gestió dels recursos.

Tal i com obliga la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per convenciment propi que la transparència és indispensable per a la nostra funció social, en aquest apartat del web publiquem aquella documentació necessària per rendir comptes de la nostra activitat a la ciutadania i totes aquelles organitzacions que col·laboren amb nosaltres en l’eradicació de l’exclusió habitacional.

Memòries d'activitats en format breu​

2022

2021

2020

2019

2018

Memòries d'activitats

Si vols veure totes les memòries de la fundació, fes clic aquí.

Recollint el mandat de la Directiva 2019/1937 de la UE la Fundació implementa aquest canal de denúncia, garantint la confidencialitat de la ciutadania, per a que qui ho cregui convenient pugui informar de possibles infracciones.

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa