Política i condicions de les donacions

Si ets una persona física i fas una donació puntual o periòdica a la Fundació pots aplicar una desgravació a la Declaració de Renda.

Si ets una persona jurídica i fas una donació puntual o periòdica a la Fundació pots fer una deducció a l’Impost de Societats.

Si et converteixes en soci o donant, t’enviarem un certificat de donació amb les quantitats totals aportades durant l’any fiscal anterior per tal que el puguis incorporar en la teva declaració de la renda.

Les deduccions estan regulades per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge i reformades pel Reial Drecret 6/2023.

Desgravacions a persones físiques

  • Podreu desgravar-vos el 80% de tots els donatius fets fins a un màxim de 250 €.
  • Podreu desgravar-vos el 40 % de l’import del donatiu que excedeixi els primers 250 €.
  • Si, a més, és el tercer any en què col·laboreu am la Fundació amb una quantitat sempre igual o superior a 250 € podreu desgravar-vos un 45 %.

Desgravacions a persones jurídiques

  • Com a empresa podreu deduir-vos de l’impost de Societats el 40 % de l’aportació que hagueu fet.
  • En el cas que la vostra contribució com a empresa hagi estat constant en els tres darrers anys fiscals (amb un import igual o superior al del exercici anterior), podreu deduir-vos de l’impost de Societats el 50 % de l’aportació que hagueu fet a la nostra entitat.

Bens mobles i immobles

També estarà subjecte a desgravació la cessió en ús de bens mobles i immobles, per un temps determinat, realitzats sense contraprestació.

Cancel·lar donació periòdica

Podeu cancel·lar la vostra donació periòdica dirigint-vos a la Fundació al  telèfon de contacte 933 027 197 o al correu electrònic de contacte: info@habitatgesocial.org

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa