Habitatge digne primer

Ja fa quasi 30 anys que l’organització nord-americana Pathways to Housing va assentar les bases del Housing First. Des de llavors s’ha demostrat àmpliament que, quan persones i famílies en situació d’exclusió accedeixen a un habitatge digne, les possibilitats de millora de la seva situació augmenta considerablement.

Des de la Fundació abordem la situació de pobresa residencial des de dues vesants: la llar i les persones. És per això que disposar d’un ampli parc d’habitatges ha estat sempre una prioritat per a nosaltres i que, amb l’actual situació econòmica i social, s’ha vist reforçada.

El nostre parc d'habitatges

Actualment la Fundació gestiona 461 habitatges ubicats a la ciutat de Barcelona i a 32 ciutats del seu entorn més proper: l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Sabadell, Vilanova i la Geltrú… Alguns dels habitatges han estat cedits gratuïtament o amb un lloguer molt baix a la Fundació i d’altres en són propietat.

Mitjançant el conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de BarcelonaTerrassa i Sant Feliu, la Fundació ofereix habitatge a les famílies ateses per les 3 entitats. Són aquestes entitats les que deriven les famílies que accedeixen als habitatges de la Fundació.

La funció d’aquests habitatges és molt més que donar aixopluc. L’habitatge social ha de ser un habitatge digne que compleixi amb paràmetres de confort i habitabilitat raonables que permetin millorar la vida de les persones.

L’equip de l’Àrea de patrimoni s’encarrega en tot moment del manteniment del parc d’habitatges, així com dels arranjaments i obres necessaris que, sempre que és possible, són contractats a empreses o entitats d’inserció social.

D’altra banda, els reptes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides aprovats per l’Assemblea de les Nacions Unides el setembre del 2015 estan permeabilitzant les nostres accions. L’objectiu principal, l’ODS 11 (Ciutats i comunitats sostenibles), diu que abans del 2030 s’ha d’assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i que s’han de millorar els barris marginals.

En el marc de l’ODS 1 (Fi de la pobresa), ODS 3 (Salut i benestar) i ODS 7 (Energia assequible), en els darrers anys hem iniciat la sensorització dels nostres habitatges i la millora de la seva eficiència energètica.

Aquestes no han de ser les últimes passes entorn dels 17 ODS i de la lluita contra la pobresa energètica, que tan íntimament està lligada a la qualitat de vida i a la salut de les persones.

El 25% de la població viu en risc de pobresa o exclusió a Catalunya.
Dades @ECAS #INSOCAT24

El 40 % de les llars catalanes ha de fer un sobreesforç econòmic per pagar el lloguer.
Dades @Cohabitac

Els habitatges de lloguer social de Catalunya representen l’1,5 % del total d’habitatges, molt per sota de la mitjana europea, que és del 15 %.
Dades @Cohabitac

Actualment la Fundació disposa de 458 habitatges que serveixen per acompanyar persones en situació d’exclusió residencial.
#Dades2023

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa