"Tot ésser humá té dret a disposar d'un habitatge digne"

El dret a l’habitatge es recull a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’autonomia. A Catalunya, però,

48.000

persones tenen problemes greus d’habitatge, tot i que no és cosa d’ara. L’absència d’un habitatge digne i estable afecta la salut i menyscaba el dret al treball i a l’educació, entre d’altres.

08 Habitatge Social Mingo Venero

El lloguer social

És un concepte ampli i inclou tots aquells habitatges que donen resposta a les persones que, per raó dels seus ingressos, no poden fer front al cost d’un habitatge regit pel mercat lliure.
L’habitatge de lloguer social s’adreça, per tant, a col·lectius de població amb ingressos mitjans, baixos i molt baixos, i pot ser de caràcter públic o privat.

 

Tens un habitatge i vols col·laborar en la nostra tasca social

Testimonis

Família menjant a taula

les persones, al centre

Des de la fundació treballem amb els col·lectius més vulnerables sense fer cap tipus de distinció, donant preferència a les famílies amb menors a càrrec, ja que sabem que una llar on poder créixer i tenir les necessitats bàsiques cobertes és imprescindible per al bon desenvolupament dels infants en els primers anys de vida.

Reconeixem el paper de lideratge i de pal de paller de les dones en les famílies en exclusió residencial. Per aquest motiu, sempre que és possible, els contractes de lloguer dels habitatges socials se signen amb elles.

tu pots ser part de la solució

Un 40 % de les llars catalanes ha de fer un sobreesforç econòmic per pagar el lloguer; aquesta xifra es troba un 15 % per damunt de la mitjana europea. La situació és especialment greu en el cas de les rendes més baixes, que arriben a destinar entre un 50 % i un 60 % dels ingressos al pagament del lloguer.

El mercat lliure del lloguer fa temps que no dona resposta a les necessitats de tota la població.

Photo By Krakenimages On Unsplash
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa