El lloguer social és una de les solucions a l’exclusió residencial.

Però, què és el lloguer social?

Però què és el lloguer social? Per a nosaltres, «habitatge de lloguer social» és un concepte ampli i inclou tots aquells habitatges que donen resposta a totes les persones que, per raó dels seus ingressos, no poden fer front al cost d’un habitatge regit pel mercat lliure. L’habitatge de lloguer social s’adreça, per tant, a col·lectius de població amb ingressos mitjans, baixos i molt baixos, i pot ser de caràcter públic o privat.

Es caracteritza per tenir un preu estable, fet que garanteix la sostenibilitat econòmica, l’estabilitat i la tranquil·litat de les persones que hi resideixen.

Fotografia @MingoVenero

Classifiquem els habitatges socials de lloguer en 3 grans grups:

Actualment la fundació gestiona 460 habitatges on poder acompanyar persones i famílies en situació d’exclusió residencial. I ho fem abordant la situació des del binomi LlarPersones

Evolució del parc d'habitatges de la Fundació

No obstant això, el repte és encara molt alt.  Tenim una mitjana de 30 famílies esperant un habitatge i la perspectiva que albirem és que aquesta llista es vagi allargant. La situació actual fa que les famílies cada cop tardin més a refer el seu projecte de vida i a poder deixar aquest habitatge temporal; per això ens calen més habitatges.

Per millorar aquesta situació, la Fundació treballa en dues línies:

Les dades avalen la nostra tasca en els darrers anys; el creixement, però, no és suficient.

El nostre parc d’habitatges
Mapa d'habitatges desembre 2023
Habitatges gestionats per la Fundació a 31 de desembre de 2023

Contacta amb nosaltres si tens interès en cedir-nos temporalment un habitatge.

L’habitatge social de lloguer dona resposta a qui no pot fer front als costos del mercat lliure.

Els habitatges de lloguer molt social estan destinats a llars amb ingressos molt baixos i en situació o risc d’exclusió. Són habitatges que ofereixen acompanyament i seguiment socials intensos per part d’una entitat especialitzada.

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa