El lloguer social és una de les solucions a l’exclusió residencial.

Però, què és el lloguer social?

Però què és el lloguer social? Per a nosaltres, «habitatge de lloguer social» és un concepte ampli i inclou tots aquells habitatges que donen resposta a totes les persones que, per raó dels seus ingressos, no poden fer front al cost d’un habitatge regit pel mercat lliure. L’habitatge de lloguer social s’adreça, per tant, a col·lectius de població amb ingressos mitjans, baixos i molt baixos, i pot ser de caràcter públic o privat.

Es caracteritza per tenir un preu estable, fet que garanteix la sostenibilitat econòmica, l’estabilitat i la tranquil·litat de les persones que hi resideixen.0

Classifiquem els habitatges socials de lloguer en 3 grans grups:

Actualment la fundació gestiona 460 habitatges on poder acompanyar persones i famílies en situació d’exclusió residencial. I ho fem abordant la situació des del binomi LlarPersones

Evolucio Parc Habitatges Fundacio

No obstant això, el repte és encara molt alt.  Tenim una mitjana de 30 famílies esperant un habitatge i la perspectiva que albirem és que aquesta llista llista es vagi allargant. La situació actual fa que les famílies cada cop tardin més a refer el seu projecte de vida i a poder deixar aquest habitatge temporal; per això ens calen més habitatges.

Per millorar aquesta situació, la Fundació treballa en dues línies:

Les dades avalen la nostra tasca en els darrers anys; el creixement, però, no és suficient.

Contacta amb nosaltres si tens interès en cedir-nos temporalment un habitatge.

L’habitatge social de lloguer dona resposta a qui no pot fer front als costos del mercat lliure.

“Els habitatges de lloguer molt social estan destinats a llars amb ingressos molt baixos i en situació o risc d’exclusió. Són habitatges que ofereixen acompanyament i seguiment socials intensos per part d’una entitat especialitzada. — Fes-te'n ressò"

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa