Missió, visió i valors

La missió de la Fundació és lluitar contra l’exclusió social —sobretot contra l’exclusió residencial— posant especial èmfasi en l’atenció a la perspectiva de gènere i a la infància.

La visió de la Fundació és la protecció de les persones individuals i famílies afectades per causes econòmiques i socials greus i afavorir que puguin accedir a un habitatge que els permeti iniciar un projecte de vida inclusiu i digne, donant preferència a aquelles famílies amb menors a càrrec o en situació d’exclusió severa.

2022 10 27 Web Equip Laura Pujol

La Fundació treballa sota els principis de cooperació, de no discriminació per cap circumstància o creença, la sensibilització social, l’eficiència de professionals i voluntaris, la qualitat dels nostres recursos i la sostenibilitat del projecte de manera autònoma al llarg del temps.

 

Treballem per a les persones

amb una situació d’ingressos precaris i irregulars. La prevenció de la desprotecció dels infants és preferent
respecte de qualsevol altra situació.

Captura De Pantalla 2022 11 30 214042

Treballem prioritàriment amb Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa

És important conèixer les situacions i dificultats que tenen les famílies que atenem per poder trobar solucions conjuntament amb elles, oferir alternatives per superar les situacions més desfavorables i que el recurs ofert s’adapti a les necessitats no cobertes.

Treballem per a la independència i l’autonomia de les persones

L’habitatge és entès com un espai de punt de partida per reiniciar processos personals d’inclusió social, apropant la realitat normalitzada al dia a dia de les persones.

Treballem per un parc propi d’habitatges de qualitat

Aquesta situació permet que la Fundació sigui més autònoma respecte de les fluctuacions del mercat immobiliari i possibilita oferir lloguers a preus reduïts.

Treballem en xarxa

amb altres entitats, agents socials i amb l’Administració per aprofitar les sinèrgies que es produeixen quan es treballa conjuntament amb un model comunitari, tot rendibilitzant esforços i recursos

Treballem en equip

i alineats amb un objectiu comú, que és la inclusió social dels nostres usuaris, amb un projecte de qualitat humana que potenciï la dignitat de les persones.

Treballem per fomentar el voluntariat

Des de la concepció que, amb la resta de personal assalariat, forma part de l’equip de treball de la Fundació. Són uns professionals voluntaris que, amb la seva participació, se’ls corresponsabilitza dels diversos projectes.

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa