Història de l’entitat

2021
Estatuts.1
1990

1990
Neix la Fundació, promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona.

1991 Historia Def
1991

1991
S’adquireixen els 4 primers habitatges i s’inicia l’activitat.

1993 Historia Def
1993

1993
Càritas Diocesana de Barcelona cedeix a la Fundació l’ús del primer de molts habitatges de la seva propietat per destinar-los a lloguer social.

Història fundació any 1995
1995

1995

S’incorpora la primera persona contractada i s’inicia un lent procés de professionalització per atendre tant les tasques administratives de la Fundació com un incipient seguiment social de les famílies allotjades.

1996 Historia Def
1996

1996
Se signa un conveni de cessió d’ús d’un habitatge amb l’Arquebisbat de Barcelona. És el primer pis que es gestiona en cessió i que no és propietat de Càritas o de la Fundació. Després en vindran més, provinents d’altres institucions religioses i socials, així com de particulars i empreses.

2004 Historia Def
2004

2004
Se signa —a través de la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya— el primer conveni de col·laboració que va posar en funcionament la Xarxa de borses per habitatges de lloguer dirigits a persones i col·lectius amb risc d’exclusió.

 

La Xarxa tenia el suport del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i el mateix any va passar a convertir-se en la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió. A finals d’any 2004 s’afegeix al conveni la signatura del programa de rehabilitació d’habitatge social.

 

Aquest mateix any també signem un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la gestió d’ajuts de lloguer a les famílies allotjades als habitatges de l’entitat.

2005 Historia Def
2005

2005
Signem el primer contracte de lloguer d’un habitatge amb autorització del propietari per rellogar-lo en règim de lloguer social.

Història fundació any 2010
2010

2010
S’inaugura el primer edifici propi construït per l’entitat al passeig Exposició 34 de Barcelona: 19 habitatges unifamiliars equipats amb sistema d’autoabastiment d’energia amb plaques solars i una bugaderia comunitària.

 

La Fundació trasllada la seu social a l’edifici de Via Laietana, on continua ubicada avui dia.

Història fundació any 2012
2012

2012
S’inaugura el segon edifici propi construït per l’entitat al carrer Bolívia 177-179 de Barcelona: 19 habitatges unifamiliars amb sistema de calefacció sostenible.

 

Es posa en marxa el pla estratègic per arribar a incorporar 90 habitatges anuals fins al 2015, amb l’objectiu de gestionar un parc de 500 habitatges.

 

Se signa conveni amb Càritas Diocesana de Barcelona per a la gestió dels habitatges.

Història fundació any 2013
2013

2013
Es posa en marxa el Projecte OIKOS, que és l’equivalent en grec clàssic del concepte de «llar», entès com a conjunt de béns i persones.

 

La finalitat d’aquest projecte és proporcionar al màxim nombre de famílies una llar digna i oferir al mateix temps un pla de treball social individualitzat, tenint en compte les circumstàncies personals i familiars de cadascun dels usuaris. La motivació cal buscar-la en la necessitat d’augmentar l’oferta d’habitatge digne, estable i adequat per a famílies i persones ateses per l’entitat que, o bé estaven perdent el seu habitatge per la crisi econòmica i els desnonaments, o bé estaven vivint en situació d’exclusió residencial (relloguer, infrahabitatge, etc.).

2013bis Historia Def
2013

2013
S’inicia l’ampliació del parc d’habitatges (més de 200) prevista al pla estratègic gràcies a la signatura d’un conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

 

El mateix any signem convenis amb:

 

  • La Diputació de Barcelona, pel qual cedeix l’ús, per 4 anys, de 30 habitatges.
  • REGESA (Ajuntament de Barcelona), pel qual cedeix l’ús de 2 habitatges.
  • BBVA per la cessió temporal d’ús, per 5 anys, de 50 habitatges.
  • Fundació Mambré per treballar coordinadament en el Dret a l’Habitatge.

 

Amb Shebel Consultoria i Servicios, S.L. signem conveni per l’aportació de la llicència del software PRINEX, que ens serveix per gestionar del parc d’habitatges.

2014 Memoria Anual.pdf
2014

2014
Se signa un contracte de 3 mesos amb SUARA per poder acompanyar la gran quantitat de famílies que s’estan incorporant als nous habitatges.

Se signa un Conveni de cessió temporal d’ús —per 10 anys— de fins a 20 habitatges amb el Banc de Sabadell. El 2020 es continuen gestionant 16 dels habitatges. També ampliem el conveni amb la Diputació de Barcelona amb la incorporació de 13 habitatges més.

A través d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), ens convertim en entitat col·laboradora en la gestió de les prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges del parc propi.

Es crea l’àrea de Patrimoni amb l’objectiu de donar un suport específic a les obres de millora dels habitatges cedits, així com de portar a terme els arranjaments necessaris als habitatges ja disponibles. Se centra, també, en la cerca de col·laboracions per a l’obtenció de nous immobles. Se signa un conveni amb Casa Jové pel manteniment de les instal·lacions de calefacció i aigua calenta, amb preus especialment reduïts.

 

Signem un conveni amb l’Ajuntament de Viladecans —que es mantindrà vigent fins al 2016—, amb el qual s’arriben a gestionar 383  habitatges. També signem convenis de col·laboració amb la Fundació de l’Esperança i la Fundació Roure.

Història fundació any 2015
2015

2015
Celebrem el 25è aniversari.

 

Es materialitza la incorporació de la Fundació a COHABITAC.

Història fundació any 2016
2016

Se signa conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

 

Se signen convenis de col·laboració i sostenibilitat amb Càritas Diocesana de Terrassa i amb Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

 

La Fundació reorganitza i reforça els seus departaments interns —patrimoni, administració i acció social— per millorar la capacitat de resposta vers les famílies usuàries. Es crea la figura del responsable de sistemes d’informació i tecnologies.

Història fundació any 2017
2017

2017
Es renova el conveni amb la Diputació de Barcelona i s’amplia el parc amb 17 habitatges més.

2018 Historia Def
2018

2018
Signem un conveni marc de col·laboració i sostenibilitat amb Càritas Diocesana de Barcelona.

 

L’entitat amplia la seu social. La plantilla ja compta amb 25 treballadors a les diferents àrees. Se signa un conveni amb Naturgy que ajuda a millorar l’eficiència energètica als habitatges. Aprovació del primer pla de comunicació de l’entitat. Aprovació del primer document de criteris orientadors de l’àrea de recursos humans.

 

S’inicia l’ampliació del parc d’habitatges en propietat, per augmentar l’estabilitat del conjunt del parc i del servei ofert a les famílies, de la mà de l’acord signat entre l’AHC i l’ICF per la compra d’habitatges sotmesos al dret de tanteig i retracte de l’Administració pública. En 2 anys —octubre 2018-octubre 2020—, es compren 95 habitatges per aquesta via.

2019 Historia Def
2019

2019
L’any 2019 previsió d’ampliació del parc d’habitatges en propietat , per a un major marge de maniobra als mateixos mijançant el projecte de Tanteig i retracte de l’Administració Pública.

2020 Historia Def
2020

2020
Malgrat la pandèmia de covid que trastoca tota la societat, el parc d’habitatges de la Fundació assoleix els 461 habitatges.

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa