2014

2014
Se signa un contracte de 3 mesos amb SUARA per poder acompanyar la gran quantitat de famílies que s’estan incorporant als nous habitatges.

Se signa un Conveni de cessió temporal d’ús —per 10 anys— de fins a 20 habitatges amb el Banc de Sabadell. Actualment gestionem 16 dels habitatges. També ampliem el conveni amb la Diputació de Barcelona amb la incorporació de 13 habitatges més.

A través d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), ens convertim en entitat col·laboradora en la gestió de les prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges del parc propi.

Es crea l’àrea de patrimoni, amb l’objectiu de donar un suport específic a les obres de millora dels habitatges cedits, així com de portar a terme els arranjaments necessaris als habitatges ja disponibles. Se centra, també, en la cerca de col·laboracions per a l’obtenció de nous immobles. Se signa un conveni amb Casa Jové pel manteniment de les instal·lacions de calefacció i aigua calenta, amb preus especialment reduïts.

Signem un conveni amb l’Ajuntament de Viladecans —que es mantindrà vigent fins al 2016—, amb el qual s’arriben a gestionar xx habitatges. També signem convenis de col·laboració amb la Fundació de l’Esperança i la Fundació Roure.

 

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa