Comptes bancaris gratuïts per a persones en situació d’exclusió

persones exclusió compte bancari gratuït
Temps estimat de lectura: 2 minuts
Rate this post

Fotografia d’Eduardo Soares

El Ministeri de Consum ha llançat una campanya informativa on recorda que les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat o que estan en risc d’exclusió financera tenen el dret de tenir compte bancari bàsic totalment gratuït.

El ministeri també demana a les entitats que compleixin amb l’obligació de proporcionar comptes gratuïts a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica o en risc d’exclusió financera atès que, segons el Banc d’Espanya, només 18.775 persones la van rebre a Espanya a Espanya 2020.

Què són els comptes de pagament bàsics?

Són un tipus de comptes que responen a la necessitat de promoure la inclusió financera a la Unió Europea, facilitant l’accés de les persones als serveis bancaris bàsics. Són comptes bancaris que inclouen tots els serveis bàsics.

Quin és el seu cost?

Tenen un cost màxim de 3€ al mes (36€ a l’any) i poden ser totalment gratuïts per a persones en situació de vulnerabilitat. Estan dissenyats per a persones que no tinguin cap altre compte, han de ser residents legals a la UE, sol·licitants d’asil o que no tinguin un permís però la seva expulsió sigui impossible.

On se sol·liciten?

Et pots informar i obrir el teu compte de pagament bàsic a qualsevol oficina bancària, ja que totes les entitats de crèdit han d’oferir-les.

Requisits i procediment

Els comptes gratuïts a què tenen dret les persones més vulnerables o en risc d’exclusió financera estan exempts de comissions i no obliguen a la contractació de cap producte extra. Això permet els usuaris contractar serveis bàsics (aigua, llum o gas), accedir a ajudes públiques, sol·licitar prestacions com l’Ingrés Mínim Vital (IMV), retirar efectiu, o fer operacions amb targetes de dèbit o prepagament amb un límit de 120 moviments anuals.

Condicions per demanar-los

Les persones sol·licitants han d’acreditar la seva identitat (a través de DNI, passaport, targeta de residència, targeta vermella o TIE) i complir almenys un dels requisits següents: residir legalment a la Unió Europea (encara que no es tingui domicili fix), ser sol·licitant d’asil, o no tenir documentació en regla però estar en una situació excepcional que impedeixi la seva expulsió del país (dones embarassades, per exemple).

A més, qui sol·liciti el compte bancari gratuït també ha d’acreditar que es troba en situació de vulnerabilitat econòmica, justificant els seus ingressos en relació a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) i aportant, juntament amb el llibre de família (en el cas de les famílies), qualsevol dels documents següents: certificat de rendes del darrer exercici tributari; les darreres tres nòmines, el certificat de prestació o subsidi de desocupació; el certificat acreditatiu dels salaris socials o ajuts d’assistència social; o el certificat de prestacions per cessament d’activitat.

La resposta de l’entitat bancària

Les entitats bancàries tenen un termini màxim de 30 dies des que s’hi aporta la documentació per resoldre la sol·licitud. Aquesta comunicació es farà per escrit i de manera gratuïta. En cas de no rebre resposta en aquest termini, s’entendrà que s’ha concedit al sol·licitant el compte gratuït, ja que la denegació s’ha de fer sempre per escrit. En cas de necessitat, la persona interessada pot posar una reclamació davant del Banc d’Espanya.

Podeu trobar més informació a: https://www.cuentasdepagobasicas.es/

El nostre compromís amb els ODS 2030

Sustainable Development Goals E Final Sizes
Comparteix aquesta pàgina
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa