Els 27 ministres d’habitatge de la UE demanen oficialment un nou acord europeu per a l’habitatge social i assequible

Bent Madsen
Temps estimat de lectura: 3 minuts
Rate this post

Traducció de la notícia publicada per Housing Europe.

Els responsables polítics que estan configurant els sistemes d’habitatge europeus es van reunir a la ciutat belga de Lieja per proposar solucions per millorar l’accés a un habitatge digne i assequible per a tothom dins de la Unió Europea. El president de Housing Europe, Bent Madsen, es va dirigir als 27 ministres d’Habitatge de la UE i els va presentar la situació de l’habitatge què estem vivint, així com per què es necessita urgentment un nou paradigma d’habitatge.

Bent Madsen va destacar que la situació actual de l’habitatge a la majoria de territoris de la UE es caracteritza per una manca de despesa pública i d’inversió de capital. L’import total gastat directament pels 27 països de la UE per construir habitatges o per oferir subvencions/suport a la promoció d’habitatges va ser d’aproximadament 15.000 milions d’euros el 2020. En canvi, es van gastar 40.000 milions d’euros en “complements” d’ingressos relacionats amb l’habitatge al mateix any.

Fer les matemàtiques és fàcil.

“La inversió de capital és una mesura puntual amb beneficis a llarg termini, mentre que els ajuts a la renda sovint perpetuen l’insassequibilitat i augmenten la demanda d’habitatge sense afectar l’oferta i canviar els llocs on vivim per a millor”, va insistir el nostre president.

Va ser evident el consens entre els ministres de l’habitatge sobre la importància d’aconseguir finançament públic per atendre les necessitats d’habitatge i fer front a la proliferació de lloguers a curt termini, identificats com a preocupacions bàsiques per a molts països.

L’aprofundiment de la crisi de l’habitatge a gairebé tots els racons d’Europa ha fet que els 27 ministres responsables de l’habitatge dins de la UE demanin oficialment un nou acord europeu per a l’habitatge social i assequible.

La Declaració de Lieja, recentment publicada, descriu clarament la recuperació social, econòmica i ambiental que pot oferir una massa crítica d’habitatges socials i assequibles.

Els responsables polítics d’habitatge a Europa van acordar que…

  • La inversió en habitatges assequibles té un efecte multiplicador demostrat en l’economia local, creant oportunitats d’ocupació local i retenir la inversió en l’economia local i regional.
  • La disponibilitat d’habitatge assequible és un factor clau que influeix en la mobilitat laboral i determina l’accés a les oportunitats laborals i, per tant, és essencial per a la competitivitat de les nostres economies.
  • El vincle entre les condicions de l’habitatge i la salut i el benestar s’ha documentat cada cop més al llarg dels anys. El paper de l’habitatge com a determinant social de la salut s’ha tornat encara més clar recentment a la llum de la pandèmia de la COVID-19.
  • Finalment, però no menys important, un habitatge “més ecològic” i sostenible és essencial si volem reduir les emissions de CO2 i combatre el canvi climàtic. A més, les polítiques públiques per promoure la renovació eficient energèticament també són una resposta a la pobresa energètica.

Arribats a la mateixa conclusió, els ministres d’Habitatge van reconèixer la necessitat de desenvolupar un nou enfocament i cooperar per garantir que el desenvolupament d’habitatges assequibles i adequats pugui satisfer les necessitats socials, econòmiques i territorials. La Declaració també subratlla que la renovació, l’adaptació i la resiliència de l’estoc europeu assequible i social davant el canvi climàtic i els desastres naturals són urgents.

A nivell de la UE, els ministres van demanar un nou acord europeu per a l’habitatge social i assequible.

Com es tradueix l’acord?

La Comissió Europea, en col·laboració amb el Parlament Europeu, el Comitè Econòmic i Social Europeu i el Comitè Europeu de les Regions, hauria d’organitzar una Cimera anual de la UE sobre habitatge social i assequible, que reunirà totes les parts interessades en la implementació de les accions dels Estats membres. sobre habitatge social i assequible, sobre la base d’un enfocament multinivell i d’intercanvi de bones pràctiques en compliment del principi de subsidiarietat.

La Comissió Europea hauria de desenvolupar una Plataforma de la UE per donar suport urgentment a l’associació nacional, regional i local per acabar amb l’exclusió de l’habitatge. La Plataforma hauria de compartir les millors pràctiques, fomentar les associacions nacionals, regionals i locals a llarg termini, donar suport al desenvolupament d’habilitats i treballar amb la Plataforma Europea de Lluita contra el Sensellarisme ja existent.

La Comissió Europea hauria de tenir més en compte les Repercussions de les polítiques de la UE sobre l’accés a l’habitatge i l’exclusió de l’habitatge en les seves avaluacions d’impacte.

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) va ser cridat a reforçar el seu SUPORT al sector de l’habitatge social i assequible, renovant els seus serveis de préstec i assessorament per fer front a l’escassetat de subministrament.

Comparteix aquesta pàgina
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa