Ethos, la tipologia europea de les persones sense llar i exclusió residencial

Jon Tyson Unsplash Ethos
Temps estimat de lectura: 2 minuts
Rate this post

Fundada el 1989, FEANTSA és la Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que treballen amb persones sense llar i és l’única ONG europea centrada exclusivament en la lluita contra el sensellarisme.

Tot i que no hi ha una definició universalment acceptada de sensellarisme, i tradicionalment s’ha considerat que persones sense llar son aquelles que veiem dormint al carrer, FEANTSA ha desenvolupat ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion), la tipologia europea de les persones sense llar i l’exclusió residencial, per tal de proporcionar un marc comú a través del qual es pugui debatre sobre les persones sense llar.

Les persones destinatàries dels pisos de la Fundació

A la Fundació aquesta eina ens ha ajudat a establir criteris d’accés a les famílies proposades per a accedir al projecte Oikos.

En funció de la disponibilitat dels habitatges, les condicions d’habitabilitat i zona geogràfica, una comissió mixta de Càritas i la  Fundació prioritza les famílies sol·licitants en funció dels criteris següents:

En funció de les característiques de la unitat familiar:

  • Llars amb menors a càrrec, amb una especial atenció a les famílies monoparentals.
  • Llars en situació de vulnerabilitat (afectació de la salut física i psicològica).

En funció de les característiques de l’habitatge:

  • Famílies o persones que pateixen situació de sense llar.
  • Famílies o persones allotjades a equipaments temporals o transitoris (albergs, hostals, pensions, etc.)
  • Famílies o persones que han de sortir del seu habitatge per desnonament en un curt termini de temps.
  • Famílies o persones que viuen en condicions d’infra-habitatge on estan posant en risc la seva salut.
  • Famílies o persones que viuen en allotjaments itinerants.

L’entrada a l’habitatge

Una vegada la comissió valora positivament l’accés de la família a un habitatge de la Fundació, s’assigna un educador/a social que realitzarà l’acompanyament a la família durant el temps que resideixi a l’habitatge.

Llavors l’educador i la família fan una primera visita al pis, on s’informa del funcionament general i de la normativa de l’Oikos.

Abans de l’entrada del pis, la família signa el contracte de lloguer (per un any amb possibilitat de prorroga) i, posteriorment, es redacta i se signa el Pla de treball que estableixen conjuntament amb la família i el professional de referencia de la família.

La renovació del contracte de lloguer i del Pla de treball es farà, com a norma general, de manera anual i fins que la família pugui accedir de forma segura a un pis de protecció o al lliure mercat de lloguer.

Comparteix aquesta pàgina
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa