"Tot ésser humá té dret a disposar d'un habitatge digne"

El dret a l’habitatge es recull a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’autonomia. A Catalunya, però,

48.000

persones tenen problemes greus d’habitatge, tot i que no és cosa d’ara. L’absència d’un habitatge digne i estable afecta la salut i menyscaba el dret al treball i a l’educació, entre d’altres.

08 Habitatge Social Mingo Venero

El lloguer social

És un concepte ampli i inclou tots aquells habitatges que donen resposta a les persones que, per raó dels seus ingressos, no poden fer front al cost d’un habitatge regit pel mercat lliure.
L’habitatge de lloguer social s’adreça, per tant, a col·lectius de població amb ingressos mitjans, baixos i molt baixos, i pot ser de caràcter públic o privat.

 

Tens un habitatge i vols col·laborar en la nostra tasca social

Testimonis de la Fundació

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa